Koopproces

Vaak doorloopt het koopproces de volgende fasen:

  • Identificeren van in aanmerking komende verkoopproposities
  • Opsporen van over te nemen ondernemingen
  • Besprekingen met verkopers
  • Ondernemingswaardering
  • Onderhandelingen
  • Due diligence
  • Formalisering
Een onderneming overnemen is een delicaat proces. Naast de financiële aspecten zult u zich een beeld willen vormen van de marktpositie van de over te nemen onderneming, maar ook bijvoorbeeld van de bedrijfsprocessen en de mensen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij u als koper terzijde staan en dragen wij ertoe bij dat een overname gestroomlijnd en succesvol verloopt.

Wij staan u bij in alle fasen van het koopproces. Samen met u komen we tot een profiel van op te sporen ondernemingen. Als we deze niet in portefeuille hebben, zoeken wij –discreet – in de markt. Nadat contact is gelegd met potentieel geschikte bedrijven, analyseren we de bedrijfsgegevens en een eventueel verkoopmemorandum, en komen tot een waardering. Vervolgens begeleiden we u tijdens besprekingen met verkopers. Als de juiste ‘fit’ er blijkt te zijn, richten we ons op de deal-structuring en voeren we namens u de onderhandelingen.

Komen partijen tot elkaar, dan helpen we u met de formalisering en staan we u bij tijdens de due diligence (boekenonderzoek). In het koopproces werken de partners van Indus nauw samen, en zetten zo hun gezamenlijke expertise in om voor u als koper tot het beste resultaat te komen.

Er zijn meer hobbels te nemen. Zo kunnen tijdens de besprekingen met verkopers en uiteindelijke onderhandelingen over koopprijs en condities de gemoederen wel eens hoog oplopen. Wij zien het als onze taak om als ‘bliksemafleider’ te fungeren, en er zodoende voor te waken dat het proces niet om oneigenlijke redenen ontspoort.

In het hele traject dat naar de overeenstemming over de transactie moet leiden zorgen we vanzelfsprekend dat juridische aspecten, zoals bijvoorbeeld garanties en een concurrentiebeding voor de verkopers, waterdicht voor u geregeld zijn. Verder zal er in het proces goed gekeken moeten worden naar de voor u optimale juridische en fiscale structuur. Ook die elementen bewaken wij in het gehele proces voor u, in de meeste gevallen bijgestaan door externe specialisten, zoals notarissen, advocaten of belastingadviseurs.

Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.