Verkoopproces

Indus staat u bij in alle fasen van het verkoopproces:

  • Waardering van uw onderneming
  • Verkoopklaar maken
  • Opstellen van verkoopmemorandum
  • Werving en selectie van kopers
  • Besprekingen met kopers.
  • Voeren van onderhandelingen
  • Deal-structuring
  • Due diligence
  • Formalisering
In het verkoopproces werken de partners van Indus nauw samen, en zetten zo hun gezamenlijke expertise in om voor u als verkoper tot het beste resultaat te komen.

Het verkoopproces begint met een ondernemingswaardering. Hierdoor heeft u als verkoper een indicatie van de waarde van uw onderneming en de mogelijke verkoopopbrengst. Dat vormt de basis voor en leidraad in de volgende stappen.

De financiële aspecten zijn uiteraard belangrijk, maar er is meer nodig voor een succesvol verloop van het verkoopproces. Zo is een zorgvuldig samengesteld verkoopmemorandum vaak een voorwaarde voor het aantrekken van gekwalificeerde kopers. In dit verkoopmemorandum wordt een beschrijving van de onderneming, de mensen, de producten, de markt, de concurrentie, de beweegredenen voor verkoop en de cijfers gegeven.

Dat vormt de basis voor de contacten met aspirant-kopers. Wij werken met een database met actuele kandidaat-kopers, die niet alleen beschikken over voldoende financiële middelen, maar ook over de benodigde ondernemerskwaliteiten om de onderneming succesvol voort te zetten. Indien de geschikte koper voor uw onderneming hier niet tussen zit, dan werven wij een kandidaat voor u. In de regel duurt dat niet langer dan enkele weken.

Er zijn meer hobbels te nemen. Zo kunnen tijdens de besprekingen met kopers en uiteindelijke onderhandelingen over koopprijs en condities de gemoederen wel eens hoog oplopen. Wij zien het als onze taak om dan als ‘bliksemafleider’ of ‘conflictbemiddelaar’ te fungeren, en er zodoende voor te waken dat het proces niet om oneigenlijke redenen ontspoort.

In het hele traject dat naar de overeenstemming over de transactie moet leiden zorgen we er vanzelfsprekend voor dat juridische aspecten, zoals bijvoorbeeld geheimhouding, waterdicht voor u geregeld zijn. Verder zal er in het proces goed gekeken moeten worden naar de voor u optimale juridische en fiscale structuur. Ook die elementen bewaken wij in het gehele proces voor u, in de meeste gevallen bijgestaan door externe specialisten, zoals notarissen, advocaten of belastingadviseurs.

Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.