B-2-B communicatie-adviesbureau

V066

Full-service marketing-communicatiebureau, uitsluitend gericht op business-to-business opdrachtgevers. Dienstverlening omvat strategisch advies, creatie, productie en media-executie, zowel online als offline. Klanten uit IT, financiële dienstverlening, farma/medisch en industrie.  

Ruim 20 jaar geleden opgericht door de huidige DGA’s en gaandeweg uitgegroeid tot bureau met 11 medewerkers. Omzet € 1.200K. Gevestigd in een huurpand in Amsterdam.  

Een van de zeer weinige bureaus die zich als puur B-to-B profileren; opdrachtgevers herkennen dat specialisme en zien het als een duidelijke meerwaarde. Hoog creatief niveau, pragmatisch, snel. Loyale klanten, plezierige werksfeer.  

Gezocht wordt inbedding in een grotere bureau-organisatie, met behoud van het eigen gezicht. Zodoende kan structureel aan acquisitie worden gedaan, en wordt ook aan internationaal werkende klanten een aantrekkelijke propositie geboden. DGA’s blijven aan onderneming verbonden als 50%- of minderheidsaandeelhouder.Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.