Werving van kopers

Het werven en selecteren van geschikte kandidaat kopers is essentieel voor succesvolle uitvoering van een verkoopopdracht. Om die reden zijn wij – ook als er geen concrete verkoopopdracht tegenover staat - zeer actief in het benaderen, spreken en selecteren van kandidaat-kopers.

Bijna iedere dag spreken wij potentiële kopers. Dat kunnen collega-ondernemers zijn die recent hun bedrijf verkocht hebben en een andere onderneming willen gaan kopen, managers die met behulp van en Management Buy-In (MBI) een eigen bedrijf willen gaan leiden, of branchegenoten – ook wel strategische kopers genoemd - die willen uitbreiden.

Wij inventariseren wensen en behoeften van deze potentiële kopers en kunnen in voorkomend geval snel een koppeling tussen een aangeboden onderneming en een potentiële koper maken.

Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.