Participant/investeerder gezocht voor intelligente database

V080

Gezocht wordt naar een investeerder voor die de verdere ontwikkeling van een nieuwe vinding financiert. Het betreft een product, waarvan een proof of concept gereed is, maar dat  nog geen omzet genereert.

Het product stelt organisaties in staat hun informatiehuishouding te verbeteren en hun totale IT kosten (van ontwikkeling en beheer) te verlagen. Het product is te omschrijven als een intelligente database, met functionaliteit die wijzigingen in gegevens in de database op datum kan bijhouden en oproepen (“time awareness”) en waarbij een architectuur is gebruikt die het mogelijk maakt om grote hoeveelheden data verspreid over verschillende servers te kunnen opslaan en bewerken (“data grid”). 

Met het product kan een organisatie sneller ontwikkelen, met minder foutkosten en een sneller foutherstel, kan zij sneller werken op dezelfde hardware, heeft zij kleinere database nodig en is er betere schaalbaarheid, betere documentatie, betere traceability, minder code en betere testbaarheid. Het product is toepasbaar voor iedere organisatie met een enigszins complexe informatie behoefte in alle sectoren, marktsegmenten en geografische regio’s. Het product zou gebruikt kunnen worden bij polisadministraties van verzekeraars, administraties van energiebedrijven en (semi)overheidsinstellingen, waar ook ter wereld en dat maakt de potentie van het product enorm groot.

Van het product is een werkende proof of concept beschikbaar en voor de doorontwikkeling naar een commercieel product helpt Indus de ondernemer bij het zoeken naar investeerders. Totale financieringsbehoefte is € 400.000, wat op basis van milestones beschikbaar gesteld wordt. 


Potentiële koper? Schrijf u geheel vrijblijvend in.