Sinds twee jaar zijn ook wij bij Indus online wat actiever en melden zo nu en dan een transactie op onze website of LinkedIn. We zijn hier wel voorzichtig mee, omdat we na een geslaagde transactie toestemming willen hebben van zowel koper als verkoper. Als een transactie door hen wordt gepubliceerd voelen we ons pas echt vrij om hier zelf ook ruchtbaarheid aan te geven.

Regelmatig krijgen we het verzoek om aan te geven in welke sectoren we actief zijn. Vandaar dit overzicht waarin we op hoofdlijnen aangeven wat we met zijn 7’en hebben gerealiseerd in 2022.

Overzicht van sectoren waarin we actief zijn

Meer informatie:

Al met al was 2022 een uitstekend jaar, dat begon met de komst van onze nieuwe collega Henk van der Sar.

Net zo belangrijk als bovenstaande aantallen zijn de berichten die we kregen van oud-klanten. Zo rond Kerst neem je toch even de tijd om te reflecteren en nog een keer contact op te nemen met (oud-)opdrachtgevers. Hun reacties waren hartverwarmend. De spreekwoordelijke veren namen we graag in ontvangst en zijn voor ons een extra motivatie om in 2023 met nog meer energie verder te gaan.

We wensen u alle goeds voor het nieuwe jaar!