Het ligt natuurlijk voor de hand dat wij ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, adviseren om zich hierbij door een ervaren adviesbureau te laten begeleiden.
En het ligt ook voor de hand om zo’n mededeling af te doen met: Zij van WC-eend adviseren WC-eend. Toch nemen wij u graag mee langs argumenten die volgens ons hout snijden om niet zonder professionele begeleiding uw bedrijf te verkopen.

Het zelfstandig verkopen van een bedrijf kan aantrekkelijk lijken om kosten te besparen, maar het brengt aanzienlijke risico’s en nadelen met zich mee:

 1. Onderschatting van de waarde
  Zonder deskundige ondernemingswaardering kan een ondernemer de werkelijke waarde van zijn bedrijf onderschatten, wat ertoe kan leiden dat hij een lagere opbrengst genereert dan mogelijk zou zijn.
 2. Complexiteit van het verkoopproces
  Het proces van het verkoop omvat juridische, financiële, en operationele aspecten die zeer complex kunnen zijn. Veel ondernemers blijken moeite te hebben om met deze complexiteit om te gaan.
  En dan hebben we het nog niet eens over de emotionele aspecten.Misschien verkoopt u maar één keer in uw leven; dan ligt het niet voor de hand om dat zelf te doen.
 3. Tijdsinvestering
  Over het algemeen is het verkoopproces zeer tijdsintensief. Onze ervaring is dat dit heel vaak leidt tot afleiding van de dagelijkse bedrijfsvoering en regelmatig zien we hierbij een afnemende operationele efficiëntie. Je kunt je tijd immers maar één keer besteden.
 4. Gebrek aan ervaring
  Ondernemers hebben meestal niet de ervaring of voldoende kennis van de juridische en financiële aspecten van een bedrijfsoverdracht.
  Dit kan leiden tot juridische en financiële problemen en vertragingen in de deal.
 5. Beperkte netwerken en contacten
  M&A-adviseurs beschikken over een uitgebreid netwerk in de zakelijke wereld, wat kan helpen bij het identificeren van potentiële kopers en het bevorderen van een soepel verlopende transactie.
 6. Gevoeligheid van bedrijfsinformatie
  Het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie met potentiële kopers vereist een zorgvuldige aanpak. Zonder begeleiding van een expert neemt het risico van lekken van gevoelige informatie toe. Het faseren en doseren van de informatieverstrekking is vaak letterlijk van levensbelang voor uw bedrijf.
 7. Emotionele binding met het bedrijf
  Ondernemers hebben vaak een sterke emotionele band met hun bedrijf. Dit kan leiden tot beslissingen op basis van emotie in plaats van zakelijke overwegingen.
  Zeker als sprake is van een bedrijf dat wordt overgenomen door een grotere, strategische koper, is al gauw sprake van onbalans.
 8. Langer verkoopproces
  Het ontbreken van ervaring en middelen kan leiden tot aanzienlijke vertragingen in het verkoopproces, wat tot onzekerheid kan leiden en vrijwel zeker de slagingskans van de overname verlaagt.
 9. Onderhandelingen
  Het zelfstandig onderhandelen met één of meerdere kopers is niet eenvoudig. Een externe adviseur treedt op als professionele bemiddelaar om de beste deal te realiseren.
 10. Juridische risico’s
  Juridische kwesties, zoals contracten en garanties, zijn veelal ingewikkeld en zeker geen dagelijkse kost. Het ontbreken van juridisch advies kan leiden tot juridische problemen in de toekomst.
  Denk aan vrijwaringen, garanties, hoe om te gaan met lopende issues en claims.Bedenk hierbij ook dat alles wat u niet contractueel regelt en vastlegt tot een dispuut kan leiden, met verstoorde verhoudingen tot gevolg die een forse negatieve financiële impact kunnen hebben.
  En zeker als u overeengekomen bent dat u nog enige tijd betrokken blijft bij het bedrijf zijn deze risico’s absoluut ongewenst.

Kortom, hoewel het begrijpelijk is dat kostenbesparingen een overweging zijn, brengt het zelfstandig verkopen van een bedrijf aanzienlijke risico’s met zich. Het inzetten van een ervaren adviesbureau helpt om deze risico’s te minimaliseren en draagt bij aan een soepele, succesvolle transactie.
Het is altijd een investering die zichzelf terugbetaalt door een hogere verkoopprijs en een efficiënter proces.

Ons advies:  Wij van Indus Overname adviseren Indus Overname.
Meer informatie over Indus, zie de partnerpagina.